Займенник all в англійській мові може вживатися як займенник-іменник, так і як займенник-прикметник. All означає “вся”, “весь”, “все”, і т. д.

Найчастіше all вживається із незлічуваними іменниками або з іменниками в множині (в такому випадку описуваних предметів повинно бути більше, ніж два).

All children need love. — Всім дітям потрібна любов. (Займенник all вживається з неисчисляемым іменником children.)

I love all music. — Мені подобається вся (= всяка, різна) музика. (Займенник all вживається з неисчисляемым іменником music.)

All the invitees turned up. — Всі запрошені прийшли. (Займенник all вживається з іменником у множині invitees.)

Якщо all вживається з іменником у множині, дієслово зазвичай також має форму множини. Після необчислюваного іменника дієслово має форму однини.

All cheese contains fat. — В будь-якому (= у всьому) сирі містяться жири.

All the lights were out. — Всі вогні були погашені.

Займенник all з  іменником зазвичай не використовуються в якості підмета у негативній формі. В такому випадку, як правило, використовується конструкція not all + іменник + дієслово в позитивній формі.

Not all birds can sing. (А НЕ All birds cannot sing.) — Не всі птахи вміють щебетати.

All або All of

Перед іменником без артикля (або  займенника), використовується all:

All children need love.
All cheese contains fat.
All lights were out.

Перед іменником з артиклем може використовуватися як all, так і all of:

All were the lights out. = All of the lights were out. — Всі вогні були погашені.

I have invited all my friends to my birthday party. = I have invited all of my friends to my birthday party. — Я запросив всіх своїх друзів на свій день народження.

Перед особовим займенником використовується all of:

All of us love music. (А НЕ us All love music.) — Ми всі любимо музику.

I have invited all of them. (А НЕ …them all.) — Я запросив їх усіх.

Вживання all з іменниками і займенниками

Займенник all може визначати як іменники, так і займенники, і зазвичай він ставиться до визначуваного слова.

I have invited all (of) my friends. — Я запросив всіх своїх друзів.

All of us love music. — Ми всі любимо музику.

I love all of you. — Я люблю вас всіх.

All of us are going to the movies. — Ми всі йдемо в кіно.

All може вживатися після обумовленого займенника, якщо він виконує функцію доповнення:

I love you all. (= I love all of you.) — Я люблю вас всіх.

Give my love to them all. (= Give my love to all of them.) — Передавайте їм всім привіт від мене.

I have made you all something to eat. (= I have all made of you something to eat.) — Я вам всім приготував поїсти.

Вживання all з дієсловами

All може вживатися з дієсловом, яке виконує функцію підмета в реченні.

Якщо дієслово складається лише з одного слова, і не є формою дієслова be (тобто is, am, are, was, were), all ставиться до дієслова:

They all came. — Вони всі прийшли.

We all love music. — Ми всі любимо музику.

Якщо дієслово є формою be, займенник all ставиться після нього:

You are all here now. — Ви всі зараз тут.

We were all invited. — Нас усіх запросили.

Якщо присудок виражений кількома дієсловами (наприклад, з участю модальних дієслів, або допоміжних), all ставиться після першого з них:

They have all gone home. — Вони всі пішли додому.

They have all been told. — Їм усім було сказано.