Типи дієслів в англійській мові

Дієслова в англійській мові не однакові. В англійській мові є такі типи дієслів:

  • Змістові дієслова
  • Допоміжні дієслова
  • Дієслова-зв’язки
  • Група I. Нормальні (динамічні) дієслова
  • Група II. Нетривалі (статальные) дієслова
  • Група III. Змішані дієслова

Змістові дієслова

Змістові дієслова – це дієслова, що передають значення і несуть змістове навантаження, наприклад:

He doesn’t understand everything. — Він не все розуміє.

Допоміжні дієслова

Допоміжні дієслова використовуються разом зі змістовими дієсловами. Вони несуть в собі граматичну інформацію (наприклад, вони вказують на часи дієслів, період часу тощо), таким чином, додаючи деяке додаткове значення до речення, не зазначене в змістовому дієслові.

Прикладами допоміжних дієслів є to be, to do і to have в різних формах. Зверніть увагу, що деякі допоміжні дієслова не мають власного змістового навантаження, а деякі можуть бути як допоміжними, так і змістовими, наприклад:

What have you done? — Що ви зробили?

Допоміжні дієслова будуть більш детально розглянуті в розділах, присвячених англійським часам (дивіться часи дієслів в англійській мові).

Дієслова-зв’язки

Дієслова-зв’язки – це дієслова, які з’єднують підмет з іменною частиною присудка або доповненням.

Деякі дієслова-зв’язки можуть бути тільки дієсловами-зв’язками, так як самі вони не описують дії, а деякі з них можуть бути як дієсловами-зв’язками в одних реченнях, так і дієсловами, що виражають дію в інших реченнях. Дієслова to be, to become і to seem та їх форми можуть бути тільки дієсловами-зв’язками.

He became very popular among his readers. — Він став дуже популярним серед своїх читачів. (Дієслово became зв’язує підмет з доповненням.)

[wp_ad_camp_3]

Також англійські дієслова можна розділити на три групи: нормальні дієслова (Normal Verbs), нетривалі дієслова (Non-Continuous Verbs) і змішані дієслова (Mixed Verbs).

Нормальні (динамічні) дієслова

Більшість дієслів є “нормальними дієсловами” (у граматичній термінології ця група дієслів також називається “динамічними дієсловами”). Зазвичай такі дієслова є дієсловами дії (як правило, це такі дії, які можна побачити, коли хто-небудь їх виконує). Ці дієслова використовуються у всіх часах. Прикладами таких дієслів є:

to run, walk to, to eat, to fly, to go, to say, to touch

I drive a car every day. — Я їзжу на автомобілі кожного дня.

Нетривалі дієслова

Дієслів, що входять у цю групу значно менше, ніж нормальних дієслів. Зазвичай ці дієслова позначають те, чого не можна побачити. Ці дієслова зазвичай не використовуються у часовій группі Continuous (чому вони й отримали свою назву, адже ці часи також називаються тривалими).

До цих дієслів належать:

  • Абстрактні дієслова: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care to contain, to owe, to exist та інші
  • Дієслова володіння: to possess, to own, to belong та інші
  • Дієслова почуттів: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind та інші

I needs help now. (He is needing help now.) — Мені потрібна допомога.

I wants a drink now. (He is wanting a drink now.) — Я хочу пити.

Змішані дієслова

Ця група є найменшою з усіх трьох груп. Дієслова, що входять в цю групу мають більше за одне значення. Кожне значення таких дієслів є свого роду унікальним дієсловом. Деякі значення таких дієслів можуть відноситися до групи нормальних дієслів, а інші – до групи нетривалих дієслів.

Як можна бачити з таблиці нижче, це можна зрозуміти в залежності від часу

Нормальні дієслова Нетривалі дієслова
to appear
My favorite singer is appearing at the jazz club tonight.
Сьогодні ввечері мій улюблений співак виступає у клубі джазової музики.
Donna appears confused.
Донна здається розгубленою.
to have
I am having fun now.
Зараз я веселюся.
I have a dollar now.
Зараз у мене долар.
to hear
She is hearing voices.
Їй чуються (ввижаються, здаються) голосу.
She hears the music.
Вона чує музику.
to look
Farah is looking at the pictures.
Фара дивиться на картини.
Nancy looks tired.
Ненсі виглядає втомленою.
to miss
Debbie is missing her favorite TV program.
Деббі пропускає свою улюблену телепередачу. (Її немає вдома, вона відсутня і не може її побачити.)
John misses Sally.
Джон сумує за Саллі.
to see
I am seeing the doctor.
Я відвідую лікаря. (Я на прийомі у лікаря. Також може використовуватися зі словами dentist – стоматолог і lawyer – адвокат, юрист.)I am seeing her.
Я зустрічаюся з ній. (У мене з нею відносини.)He seeing is ghosts at night.По ночах йому бачаться (ввижаються, здаються) привиди.
I see her.
Я її бачу.
to smell
I am smelling the flowers.
Я нюхаю квіти.
The coffee smells good.
Кава приємно пахне.
to taste
I am tasting the cake.
Я пробую (на смак) торт.
The coffee tastes good.
Кава приємний на смак.
to think
She thinking is about the question.
Вона думає (обмірковує, розмірковує) над питанням.
He thinks the test is easy.
Він думає (вважає, йому здається), що тест легкий.
to weigh
She is weighing herself.
Вона зважується (визначає свою вагу).
The table weighs a lot.
Стіл багато важить (стіл важкий).

Зверніть особливу увагу на значення і використання таких дієслів:

Нормальні дієслова Нетривалі дієслова
to be
Joe is being very American.
Джо веде себе як американець (як личить американцям).Joe is being very rude.
Джо дуже грубий. (Джо веде себе дуже грубо, в даний момент часу Джо грубий.)Joe is being very formal.
Джо дуже формальний. (зараз Джо веде себе дуже формально, хоча зазвичай він не такий формальний.)Дієслово to be використовується в тривалому часі досить рідко. Зазвичай тривалий час дієслова to be використовується, коли чиясь поведінка помітно відрізняється від звичайного, або коли хтось веде себе не як личить, і в деяких інших випадках.
В загальному випадку на російську мову речення з дієсловом to be у тривалому часі можна переводити з такими словами, як: зараз, веде себе, прямий зараз і т. п.
Joe is American.
Джо – американець. (По-національності Джо – американець.)
to feel
The massage feels great.
Цей масаж дуже приємний. (Масаж дає приємне відчуття.)
I don’t feel well today. = I am not feeling well today.
Сьогодні я відчуваю себе не дуже добре (в даному значенні може вживатися як тривалого, так і в нетривалому часу)вимвими

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *