Питальні займенники (The Interrogative Pronouns)

Питальні займенники в англійській мові використовуються для задання питань. Деякі з них можуть вказувати тільки на людей (наприклад, “Who“) а деякі на предмети і людей (наприклад, “What“).  За допомогою питальних займенників задають спеціальні питання, на які не можна відповісти просто “так” або “ні”.

Who is going to see the new film? — Хто буде дивитися новий фільм?

What interests you most of all? — Що вас найбільше цікавить? Which of you speaks English? — Хто з вас говорить англійською?

Whom do you translate this article for? — Для кого ви перекладаєте цю статтю?

Whose children did you see yesterday? — Чиїх дітей Ви бачили вчора?

What English books do you read at home? — Які англійські книги Ви читаєте вдома?

Which pencils will you take now? — Котрі олівці Ви візьмете зараз?

В англійській мові існує безліч питальних займенників, але найуживанішими є :

who? – хто?
whom? – кого? кому?
what? – що? який?
which? – який? котрмй?
whose? – чий?

What is her phone number? — Який у неї номер телефону?

What do you want? — Що вам треба?

Питальні займенники в реченні можуть виконувати функцію підмета, доповнення або присвійного займенника:

Підмет Доповнення Присвійний займенник
who whom whose
which

Займенник who відноситься до осіб і вживається без подальшого іменника або займенника. При вживанні who присудок, як правило, має форму однини.

Who is in charge here? — Хто тут головний?

Виключення складають ті випадки, коли запитувачу відомо, що відповіддю на його питання буде іменник у множині.

Who were standing there? — Хто там стояв?

Займенник whom є формою непрямого відмінка займенника who і використовується в якості питального слова у функції доповнення, особливо в офіційному стилі. У розмовній мові ці функції виконує займенник who.

Whom did you phone? (= Who did you phone?) — Кому ви дзвонили? (Перший варіант має більш формальний відтінок.)

For whom will you vote? — За кого ви будете голосувати?

Займенник what має два значення – “що?” і “який?”. У значенні “що?” займенник what використовується окремо, в той час як у значенні “який?” займенник what входить до складу питальній групи, яка стоїть на чолі питання.

What is your name? — Як вас звати?

What film are watching you? — Який фільм ви дивіться?

Займенник which перекладається як “який?”, “котрий?” і пропонує вибір з обмеженої кількості предметів, на відміну від займенника what, яке вимагає, швидше, характеристик, або ж пропонує вибір з необмеженої кількості, заздалегідь не визначеного.

Which jumper do you like? — Який джемпер вам подобається? (Мається на увазі, якийсь один з декількох представлених.)

What jumpers do you like? — Які джемпери вам подобаються? (Мається на увазі взагалі, щодо розмальовки, моделі, і т. п.)

Займенник whose – “чий?” у реченні виконує функції присвійних займенників, висловлюючи приналежність. І може вживатися безпосередньо перед іменником, до якого належить, або використовуватися самостійно, без наступного іменника, аналогічно абсолютної форми присвійних займенників.

Whose car did you drive in? — На чиїй машині ви їхали?

Whose is this book? — Чия це книга?

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *