Кількісні числівники (The Cardinal Numerals)

Числівник — частина мови, що означає число, певну кількість чого- небудь, порядок переліку при лічбі. В англійській мові числівники поділяються на кількісні чіслівники і порядкові числівники.

Кількісні числівники (The Cardinal Numerals)

Кількісні числівники відповідають на запитання “скільки”? (“how many?”)

Основою всіх числівників є числівники першого десятка (1-10). За способом творення числівники поділяються на прості, похідні та складені:

  • Прості числівники: one (один), two (два), three (три), four (чотири), five (п’ять), six (шість), seven (сім), eight (вісім), nine (дев’ять), ten (десять), eleven (одинадцять), twelve (дванадцять), a (one) hundred (сотня), a (one) thousand (тисяча), a (one) million (мільйон)…
  • Похідні числівники утворюються за допомогою суфіксів:

а) -teen (числа від 13 до 19): thirteen (13), fourteen (14), fifteen (15), sixteen (16), seventeen (17), eighteen (18), nineteen (19)

б) -ty (числа від 20 до 90): twenty (20), thirty (30), forty (40), fifty (50), sixty (60), seventy (70), ninety (80).

Зверніть увагу на написання деяких похідних числівників:

two [tu:] — twelve [twelv]— twenty [‘twenti]

three [0ri:] — thirteen [03:’ti:n] — thirty [’03:ti]

four [fo:] — fourteen [fo:’ti:n]— forty [‘fo:ti]

five [faiv] — fifteen [fif’tin] — fifty [‘fifti]

eight [eit]— eighteen [ei’tin] — eighty [ eiti]

  • Складені числівники утворюються сполученням числівників:

22 — tventy-two

127 — one hundred and twenty-seven

8,000 — eight thousand

1,000,379 — one million three hundred and seventy-nine

[wp_ad_camp_3]

Зверни увагу:

  • Якщо перед числівниками hundred, thousand, million стоїть інший числівник, то вони у множині не мають закінчення -s:

Four hundred —чотири сотні

Three thousand — три тисячі

Six million — шість мільйонів

  • Якщо ж перед числівниками немає інших числівників, вони приймають у множині закінчення -s. У цьому разі після них стоїть іменник з прийменником of:

Millions of people visit this city every month. — Мільйони людей відвідують це місто кожного дня.

  • В англійській мові кожні три розряди багатоцифрових чисел (1,000,…) відокремлюються не крапкою, як в українській мові, а комою:

1,000,379 — one million three hundred and seventy-nine

6,000,000 — six million

38.3 — thirty-eight point three

  • Дати позначаються кількісними числівниками:

1955 рік — nineteen fifty-five

  • Для позначення віку вживається наступна конструкція:

I am fourteen (years old). — Мені чотирнадцять років.

ЗАПАМ’ЯТАЙ

  • У складених числівниках перед десятками завжди ставиться and.

157 — one hundred and fifty-seven

  • Число місяця позначається порядковим числівником з артиклем the.

January 1 — the first of January

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *