Інфінітив в англійській мові (Infinitive)

Інфінітив – це базова, неозначена форма дієслова. Інфінітив в английскій мові можна визначити за  частинкою to перед дієсловом, наприклад:

(to) go, (to) be, (to) say, (to) fight, (to) fly, (to) walk.

Англійський інфінітив поєднує в собі ознаки дієслова і в деякій мірі іменника. Ознаки іменника виражаються у тому, що інфінітив може виступати в реченні як у ролі підмета, так і додатка, присудка, визначення, обставини або інших.

To learn is important. — Важливо навчатись. (Інфінітив виконує функцію підмета.)

The most important thing is to learn. — Найважливіше це вчитися. (Інфінітив виконує функцію присудка.)

He wants to learn. — Він хоче вчитися. (Інфінітив виконує функцію доповнення.)

Негативні форми інфінітива утворюються шляхом додавання негативної частинки not до дієслова в інфінітиві.

I decided not to invite them. — Я вирішив не запрошувати їх.

Форми інфінітива

Існує декілька форм інфінітива в англійській мові, які більш детально розглянуті нижче. Щоб краще зрозуміти різницю між формами інфінітива, необхідно мати гарне уявлення про часи в англійській мові.

Тривалий інфінітив / Continuous Infinitive

(to) + be + дієприкметник теперішнього часу

Приклади:

(to) be writing, (to) be reading, (to) be walking, і т. п.

Continuous Infinitive використовується, щоб показати, що дія чи подія будуть відбуватися в момент мовлення.

I happened to be waiting for the bus when the accident happened. — Так сталося, що я чекав автобус, коли сталася аварія.

You must be joking. — Ти, напевно, жартуєш.

Perfect Infinitive

(to) have + дієприкметник минулого часу

Приклади:

(to) have received, (to) have broken, (to) have seen

Perfect Infinitive може використовуватися в тих самих ситуаціях, що й минулий час, або часи групи Perfect.

I am happy to have left school. (= I am happy that I have left school.) — Я радий, що закінчив школу.

It is nice to have finished work. (= It is nice that I have finished work.) — Приємно закінчити роботу.

Perfect Infinitive часто використовується, щоб описати неможливі дії, що вже відбулись.

If you had a bit run faster, you would have won. — Якщо б ти біг трохи швидше, ти б переміг.

You should have told me you were coming. — Потрібно було мені сказати, що ти прийдеш.

Passive Infinitive

Спосіб утворення: (to) be + дієприкметник минулого часу

Приклади:

(to) be given, (to) be seen, (to) be loved

Passive Infinitive має те ж значення, що і звичайні дієслова в Passive Voice (дивіться пасивний стан).

There is a lot of work to be done. — Необхідно виконати багато роботи.

She ought to be told about it. — Їй слід сказати про це.

Perfect Passive Infinitive

(to) + have been + дієприкметник минулого часу

Perfect Passive Infinitive має те ж значення, що і Passive Infinitive.

They were lucky – they could have been killed. — Їм пощастило – їх могли б і вбити.

Perfect Continuous Infinitive

(to) have been + дієприкметник теперішнього часу

Приклади:

(to) have been crying, (to) have been wanting

Perfect Passive Infinitive використовується для описання дії, що відбувалося і продовжується.

We have been waiting for ages. — Ми чекаємо вже цілу вічність.

How long have you been living here? — Скільки ви тут вже живете?

Використання інфінітива без частки to

Зазвичай інфінітив в англійській мові використовується з часткою to. Але в деяких випадках інфінітив все ж таки вживається без частки to. Такі випадки розглянемо нижче:

  • Після модальних дієслів:

We can to manage it. — Ми з цим впораємося.

We must to get someone to paint the roof. — Потрібно попросити кого-небудь пофарбувати нам дах.

You may to go now. — Можете йти.

  • Після модальних конструкцій (would rather, had better):

You had better to consult a doctor. — Вам краще сходити до лікаря.

I would rather togo alone. — Я б вважав за краще піти один.

  • Після дієслова do, яке використовується в якості підсилювального дієслова:

I do toadmit that I was wrong. — Так, я визнаю, що був не правий.

But you did tosay that! — Але ж ти сказав це!

  • З дієсловом let у значенні “дозволяти” або в спонукальних реченнях:

Let himto go. — Відпусти його.

Let me to help you with the translation. — Дозволь допомогти тобі з перекладом.

  • Після дієслова make у значенні “змушувати”, якщо воно не стоїть у пасивному стані:

They made me to wait. — Вони змусили мене чекати.

He made me to come. — Він змусив мене прийти.

  • У сполученнях з дієсловами сприйняття to see, to hear, to watch та іншими, якщо вони не вживаються у пасивному стані:

I saw her to light the lamp. — Я побачив, як вона запалила лампу.

We heard her to sing a song. — Ми почули, як вона співає пісню.

We watched them to play. — Ми спостерігали за тим, як вони грають.

  • Після дієслова help можна випустити частку to:

She helped the child (to) lift the box. — Вона допомогла дитині підняти ящик.

Якщо у 2 останніх випадках  використовується пасивний стан, то частинка to обов’язкова:

She was heard to sing a song. — Чули, як вона співала пісню.

She was made to pay back the money. — Її змусили виплатити гроші.

He was helped to lift the box. — Йому допомогли підняти ящик.

  • Після слів and, or, except, but, than, as і like у разі, коли вони використовуються для з’єднання двох інфінітивів, to обов’язкове:

It is as easy to smile as frown. — Посміхатися так само легко, як і хмуритися.

Do you want to have lunch now or wait till later? — Ви хочете пообідати зараз, чи почекаєте?

We had nothing to do except look at the cinema posters. — Нам нічого було робити, крім як дивитися на афіші фільмів.

9. Після why і why not в питанні:

Why to pay more at other shops? We have the lowest prices. — Навіщо платити більше в інших магазинах? У нас найнижчі ціни.

Why not to make it up with him? — Чому б не вибачитися перед ним?

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *