Category: Підручники

phisic 0

Взаємодія тіл. Сила.

Фізика Взаємодія тіл. Сила. Якщо стан руху якогось тіла змінився внаслідок дії на нього іншого тіла, то кажуть, що друге тіло подіяло на перше тіло з деякою силою. При цьому і перше тіло діяло...

phisic 0

Механічний рух. Рівномірний рух. Швидкість.

Фізика Механічний рух. Рівномірний рух. Швидкість Шлях s — це відстань, пройдена тілом уздовж траєкторії за час t. (Час t можна розглядати як суму кількох довільних проміжків часу:, а шлях s — як суму...

phisic 0

Зв’язок температури тіла зі швидкістю руху його молекул. Агрегатні стани речовини

Фізика Зв’язок температури тіла зі швидкістю руху його молекул. Агрегатні стани речовини На початковій стадії вивчення фізики про температуру t тіл можна говорити, лише оперуючи побутовими поняттями «гарячий» і «холодний» та враховуючи, що всі...

phisic 0

Молекули. Рух молекул. Дифузія

Фізика Молекули. Рух молекул. Дифузія. У природі всі речовини утворюються з дрібних структурних складових, як величезний цегляний будинок — з окремих цеглинок. Складовими більшості речовин є молекули — угруповання з кількох ще дрібніших частинок,...

phisic 0

Похибки і запис результатів вимірювання

Фізика Похибки і запис результатів вимірювання Похибка вимірювань — це відхилення результатів вимірювання від дійсного значення вимірюваної величини. Абсолютна похибка 1) Визначення похибки ∆а за середнім арифметичним значенням. ах, а2, a3,…,an — результати вимірювань.Результат...

phisic 0

Правила користування вимірювальним приладом

Фізика. Правила користування вимірювальним приладом. На шкалу приладу треба дивитись перпендикулярно до неї, інакше показання можуть бути спотворені. Якщо стрілка приладу розміщена між поділками, то результати треба округлити у бік ближчої позначки, а якщо...

phisic 0

Фізичні величини та їх вимірювання

Фізика Фізичні величини та їх вимірювання. Фізична властивість — це ознака, якою фізичне тіло, речовина або явище відрізняється від іншого тіла, речовини або явища. Фізична величина — це кількісна характеристика тіла, яка визначає його...

phisic 0

Фізика — наука про природу

Фізика. Фізика — наука про природу.  Фізика — це фундаментальна наука про природу, про властивості матерії та закони її руху. Вивчає та досліджує елементарні частинки, атомні ядра, атоми та молекули, тверді тіла, рідини й...

biology 0

Вільноживучі найпростіші. (10 урок)

Біологія УРОК № 10 Вільноживучі найпростіші. Різноманітність найпростіших Евглена зелена — типовий представник джгутикових. Живе в прісних водоймах, плаває за допомогою єдиного джгутика, розташованого на передньому кінці тіла. У цитоплазмі евглени є хлоропласти, що...

biology 0

Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна. (9 урок)

НАЙПРОСТІШІ У цій темі школярі ознайомлюються з одноклітинними тваринами, їхньою загальною характеристикою й різноманітністю, одержують загальне уявлення про паразитичних найпростіших, довідуються про роль найпростіших в екосистемах і їхнє значення для людини. Біологія УРОК №...

%d блогерам подобається це: