4school

Довідник з англійської мови 0

Інфінітив в англійській мові (Infinitive)

Інфінітив – це базова, неозначена форма дієслова. Інфінітив в английскій мові можна визначити за  частинкою to перед дієсловом, наприклад: (to) go, (to) be, (to) say, (to) fight, (to) fly, (to) walk. Англійський інфінітив поєднує...

Довідник з англійської мови 0

Типи дієслів в англійській мові

Дієслова в англійській мові не однакові. В англійській мові є такі типи дієслів: Змістові дієслова Допоміжні дієслова Дієслова-зв’язки Група I. Нормальні (динамічні) дієслова Група II. Нетривалі (статальные) дієслова Група III. Змішані дієслова Змістові дієслова...

Довідник з англійської мови 0

Дієслово в англійській мові (The Verb)

Дієслово в англійській мові, як і в українській, може означати: дію (to go, to build) стан (to sleep, to rest) почуття (to hear, to like) процеси мислення (to think, to realize). Дієслова бувають прості,...

Довідник з англійської мови 1

Використання числівників в арифметиці

Як і в будь-якій мові, для використання числівників в арифметиці в англійській мові арифметичні знаки мають свої назви, які читаються наступним чином: Знак Читається як + plus – minus = is x multiplied by...

Довідник з англійської мови 0

Дробові числівники (The Fractional Numerals)

У простих дробах чисельником є кількісний числівник, а знаменником — порядковий. Якщо чисельник більший від одиниці, то знаменник (порядковий числівник) має закінчення -s. Між цілою і дробовою частинами вживається сполучник and: 1/2 — a...

Довідник з англійської мови 0

Порядкові числівники (The Ordinal Numerals)

Порядкові числівники вказують на порядок предметів і відповідають на запитання котрий? (which?). Порядкові числівники, за винятком перших трьох (перший-first, другий-second, третій-third) утворюються з відповідних кількісних додаванням суфікса -th та означеного артикля the. Але, В...

Довідник з англійської мови 0

Кількісні числівники (The Cardinal Numerals)

Числівник — частина мови, що означає число, певну кількість чого- небудь, порядок переліку при лічбі. В англійській мові числівники поділяються на кількісні чіслівники і порядкові числівники. Кількісні числівники (The Cardinal Numerals) Кількісні числівники відповідають...

Довідник з англійської мови 0

Місце прислівника у реченні

Місце прислівника у реченні змінюється в залежності від того, що це за прислівник та в якому реченні він використовується: Прислівники неозначеного часу always (завжди), never (ніколи), seldom (рідко), often (часто), usually (зазвичай), already (вже)...

Довідник з англійської мови 0

Ступені порівняння прислівників (The Degrees of Comparison of Adverbs)

Прислівники в англійській мові мають ступені порівняння, які утворюються так само, як і ступені порівняння прикметників. Але у найвищому ступені вони не використовуються з артиклем the. ЗАПАМ’ЯТАЙ У найвищому ступені порівняння прислівники ніколи не...

Довідник з англійської мови 0

Утворення прислівників

Прислівник (The Adverb) Прислівник називає ознаку дії, процесу, стану та якості або вказує на обставини, за яких відбувається подія чи явище. The car went slowly. — Машина їхала повільно. Утворення прислівників За формою прислівники...

%d блогерам подобається це: